Vaccination

Välkommen att vaccinera dig hos oss

Årets influensavaccination

Årets vaccinationskampanj pågår mellan 19 november 2019 och 29 februari 2020. Du som tillhör en riskgrupp – är gravid, har en kronisk sjukdom, eller är över 65 år bör skydda dig med vaccin. För dig är vaccinationen kostnadsfri.

Vänd dig till din vårdcentral för att se deras vaccinationstider. 

På våra vårdcentraler kan vi erbjuda vissa vaccinationer. För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. 

Avgiften för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdom under 18 år betalar avgift.

Influensa- och pneumokockvaccination

Under säsong erbjuder landstinget gratis influensa- och pneumokockvaccination till personer som är 65 år eller äldre, samt till vissa kroniskt sjuka. Till kroniskt sjuka räknas personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller andningssvikt. Gravida erbjuds gratis influensavaccination.

Gardasilvaccination (HPV)

Sedan 2017 är inte längre HPV-vaccination för yngre kvinnor kostnadsfritt inom Stockholms läns landsting. Om du som vuxen vaccinerar dig mot HPV-virusinfektion måste du alltså betala för det. Däremot ingår vaccinationen nu i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor i årskurs 5 och genomförs inom skolans elevhälsa. Infektion av HPV-virus (humant papillomvirus) kan leda till livmoderhalscancer.

TBE-vaccination

TBE orsakas av ett virus som du kan bli smittad av genom fästingbett. Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet rekommenderas vaccination om du ofta vistas i riskområden. Tre injektioner krävs för ett fullgott skydd. Utförligare information om viruset kan du läsa på 1177 Vårdguiden.