Hemsjukvård

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om:

  • Medicinska insatser som att ge insulin
  • Dosettdelning
  • Provtagning
  • Sårvård

För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.