Student hos oss

Dagens studenter är morgondagens medarbetare. Vi välkomnar studenter inom många vårdyrken och med vår breda verksamhet har vi mycket att erbjuda er.

Som student är du viktig i vårt arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Varje år genomför ett stort antal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos Stockholms läns sjukvårdsområde.

De studentkategorier som i dag finns är:

  • Arbetsterapeuter
  • Biomedicinska analytiker
  • Dietister
  • Kuratorer
  • Logopeder
  • Läkare
  • Psykologer
  • Psykoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning
  • Undersköterskor

Vi hoppas att vi ses!