Välkommen till oss

Här finns alla landstingsdrivna vårdcentraler och husläkarmottagningar samlat på en webbplats.

Hitta din vårdcentral

Sök

När ska jag söka vård?

Svara på tre frågor och få vägledning om du bör söka vård eller vila hemma. egenvård, eller var du kan vända dig för sjukvård. 

Höjd avgift för uteblivet besök eller ej avbokad tid

1 september 2020 införde Region Stockholm en enhetlig avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket.

Kvinna som ligger och vilar

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer på den sida som vi har sammanställt med information kring Covid-19.

Hur har du det hemma?

I en tid med ökad oro och där många tillbringar mer tid i hemmet än vanligt ökar risken för våld i nära relation. Är du rädd för någon i din närhet? Är du utsatt för hot eller våld av någon i din familj? Eller är du rädd att du själv skadar någon som står dig nära? Det finns hjälp att få.

Kvinnofridslinjen 020-505050

Till Kvinnofridslinjen kan du som är våldsutsatt eller en orolig anhörig ringa dygnet runt om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

https://kvinnofridslinjen.se/sv/utsatt-for-vald/

Välj att sluta 020–555 666

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du får möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor.

Vårdcentraler samarbetar kring infektionsnoder

För att förstärka vården förbereder vårdcentraler i Region Stockholm separata platser där patienter med luftvägsinfektioner kan tas emot. Som patient ska du fortsätta kontakta din vanliga vårdcentral.

För att undvika smittspridning är det viktigt att patienter med luftvägsinfektioner inte möter andra patienter på vårdcentralen. Därför förbereder vårdcentralerna i Region Stockholm sig på att öppna särskilda infektionsnoder runt om i vårt län. På några platser öppnas särskilda entréer till vårdcentralen och på andra platser sätts det upp tält utanför vårdcentralen. Dessa kommer öppnas när behovet uppstår.

Fortsätt kontakta din vårdcentral

Som patient ska du fortsätta kontakta din vanliga vårdcentral via telefon eller e-tjänster. Om vårdcentralen bedömer att du bör gå till en infektionsnod kommer de att meddela dig vart du ska gå. En del patienter kommer få gå till en infektionsnod som ligger i anslutning till en annan vårdcentral än sin ordinarie vårdcentral.